Μόρφωμα-Δεξίας-Παρωτίδας.

Χειρουργηθέν μόρφωμα (Πλειόμορφο αδένωμα) Δεξιάς παρωτίδας.

Γενικά

Περίπου το 80% των όγκων των σιελογόνων αδένων παρατηρείται στην παρωτίδα. Το 75–80% από αυτούς περίπου είναι καλοήθειις. Δεν υπάρχει συσχέτιση του ρυθμού αύξησης του μεγέθους των όγκων σε σχέση με το αν είναι αυτοί καλοήθεις ή κακοήθεις. Η πλειονότητα των καλοήθων όγκων της παρωτίδας είναι επιθηλιακοί όγκοι. Το 50–60% των όγκων του υπογνάθιου είναι καλοήθεις, ενώ μόνο το 15% είναι κακοήθεις.
Οι όγκοι των ελασσόνων σιελογόνων αδένων προσμετρούν μόνο το 15% όλων των όγκων. Υπολογίζεται ότι μόνο το 35% των όγκων των ελάσσονων είναι καλοήθεις με το πιο κοινό νεόπλασμα να είναι το πλειόμορφο αδένωμα ακολουθούμενο από το βασικοκυτταρικό.

Πλειόμορφο ή πολύμορφο αδένωμα

Το πλειόμορφο αδένωμα ή αλλιώς καλοήθης μικτός όγκος είναι το πιο συχνό νεόπλασμα των σιελογόνων αδένων. Αντιπροσωπεύουν το 60–70% όλων των παρωτιδικών και το 90% όλων των υπογνάθιων όγκων. Τα νεοπλάσματα αυτά προσβάλλουν τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες και είναι πιο συχνά κατά την τρίτη έως έκτη δεκαετία της ζωής. Όταν προσβάλλεται ο εν τω βάθει λοβός της παρωτίδας το πλειόμορφο αδένωμα μπορεί να παρουσιαστεί σαν μια μάζα στο παραφαρυγγικό διάστημα με προβολή της μαλακής υπερώας. Όταν παρουσιάζεται στον υπογνάθιο αδένα εμφανίζεται σαν ένα μεμονωμένο ογκίδιο ή μάζα με απουσία πόνου. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μία παθολογοανατομική προβολή ενός πλειόμορφου αδενώματος.

Θεραπεία

Η πλήρης χειρουργική εκτομή με αρνητικά όρια είναι ή θεραπεία εκλογής των καλοήθων όγκων των σιελογόνων αδένων. Αρνητικά όρια εννοούμε όταν ο χειρουργός δεν εγκαταλείπει νόσο ή όργανο κατά την χειρουργική εκτομή Συνήθως η επιπολής παρωτιδεκτομή με διατήρηση του προσωπικού νεύρου είναι ασφαλής, εκτός και αν η νόσος έχει προσβάλλει και τον εν τω βάθει λοβό της παρωτίδας. Οι όγκοι του παραφαρυγγικού διαστήματος απαιτούν αφαίρεση δια μέσω μιας μορφής τραχηλικής προσέγγισης.
Η εκπυρήνιση δεν είναι αρκετή για όγκους της παρωτίδας. Στην περίπτωση των όγκων του υπογνάθιου αδένα απαιτείται πλήρης εκτομή του με διατήρηση του γλωσσικού, του υπογλώσσιου νεύρου και του επιχείλιου κλάδου του προσωπικού. Στην περίπτωση των καλοήθων όγκων των σιελογόνων αδένων δεν απαιτείται ποτέ ακτινοβολία.