ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ WORKSHOPS – COURSES

  • 14ο Πρακτικού σεμιναρίου εγχειρητικών εκτομών κεφαλής & τραχήλου (Θεωρητικό μέρος) – Αθήνα ¨Ευαγγελισμός¨ 7-8 Μαρτίου 2009
  • Ωτοπλαστικής επί νωπών παρασκευασμάτων – Αθήνα, 10 Μαρτίου 2009
  • Εκτομή Υπογναθίου αδένα-παρωτιδεκτομή-λεμφαδενικών καθαρισμών – Λαρυγγεκτομή – Αθήνα, 11 Μαρτίου 2009
  • Πρακτική άσκηση σε ρινικές κόγχες προβάτων – Νεοχώρι Λίμνη Πλαστήρα 5-7 Φεβρουαρίου 2010
  • 15ο Πρακτικού σεμιναρίου εγχειρητικών εκτομών κεφαλής & τραχήλου (Θεωρητικό μέρος) – Αθήνα ¨Ευαγγελισμός¨ 19-21 Μαρτίου 2010
  • Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός και παρραρίνιων κόλπων Αθήνα ¨Ευαγγελισμός¨ 19-21 Μαρτίου 2010
  • Λειτουργική και αισθητική ρινοπλαστική – Θεσσαλονίκη, 4-6 Φεβρουαρίου 2011