ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • Τρίμηνη Εκπαίδευση (20/2/2007 – 19/5/2007) – Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
  • Υπηρεσία Υπαίθρου (21/5/2007 – 25/10/2007) – Π.Ι. ΜΑΡΙΝΑΣ – Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  • Ειδικευόμενος Ιατρός Γενικής Χειρουργικής (26/10/2007 – 28/9/2008) – Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
  • Ειδικευόμενος Ιατρός Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (29/9/2008 – 11/7/2011) – Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
  • Υπηρεσία Υπαίθρου (30/08/11 – 06/12/11) – Π.Ι. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  • Ειδικευόμενος Ιατρός Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (07/12/2011 – 06/07/13) – Γ.Ν.Θ. ¨Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ¨